KLIENT: ROSS Holding


Stavební společnosti ROSS Holding jsem několik let připravovala kompletní grafickou podobu firemního magazínu - čtvrtletník o osmnácti stranách. Stala jsem se součástí týmu redakční rady a organizovala jsem spolupráci s externími spolupracovníky.